Site icon กองพัฒนานักศึกษา

เชิญชวนนิสิต/นักศึกษา เข้าร่วมส่งผลงานศิลปะภาพวาดหรือคลิปวิดีโอสั้น หัวข้อ “รักแม่ ไม่มีที่สิ้นสุด”

เชิญชวนนิสิต/นักศึกษา เข้าร่วมส่งผลงานศิลปะภาพวาดหรือคลิปวิดีโอสั้น หัวข้อ “รักแม่ ไม่มีที่สิ้นสุด”

ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ 
"พลังแห่งความรัก" เชิญชวนนิสิต/นักศึกษาในระดับชั้นอุดมศึกษา
ให้เข้าร่วมส่งผลงานศิลปะภาพวาด (แนวตั้งหรือแนวนอนขนาด A3) 
หรือคลิปวิดีโอสั้น (แนวตั้ง) หัวข้อ "รักแม่ ไม่มีที่สิ้นสุด" 
    ทั้งนี้ สามารถเรียกดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ สป.อว. 
www.ops.go.th ในหัวข้อ : ประกาศ > เลือกหนังสือเวียนหน่วยงาน
เอกสารเพิ่มเติม

Exit mobile version