โปรแกรมตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่

โปรแกรมตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ราคาเหมาจ่าย 490บาท/ท่าน
---สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก---
เข้ารับบริการได้ทุกวันจันทร์ – เสาร์ เวลา 08.00-15.00 น.
ณ อาคาร 4 โรงพยาบาลพญาไท บางพระ
—-ผลตรวจโปรแกรมตรวจสุขภาพสามารถ ให้นักศึกษารอรับผลตรวจสุขภาพได้ ณ วันที่ตรวจ—-
หมายเหตุ : สามารถนัดหมาย ล่วงหน้า 1-2 วัน
(โดยการแจ้งหรือส่งรายชื่อ ผ่านทาง E-mail : Thanyapor_ish@phyathai.com เพื่อความสะดวก
รวดเร็วในการเข้ารับบริการ)
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สอบถามได้ที่ผู้ประสานงานของโรงพยาบาล เบอร์ 038-341 334 ต่อ 1 หรือ 065-931 7118
(ธัญญภรณ์)

Loading