ประกาศทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา มทร.ตะวันออก ปี 2566

ประกาศทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา มทร.ตะวันออก ประจำปี 2566

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีความประสงค์จะทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2566 

Loading