Slider

ข่าวประชาสัมพันธ์

Recent Posts / View All Posts

การคัดเลือกนักศึกษาดีเด่น เพชรราชมงคลตะวันออก มทร.ตะวันออก (2565)

| กิจกรรม, ข่าว, ข่าวประชาสัมพันธ์, งาน, งานกิจกรรมนักศึกษา | No Comments
การคัดเลือ…

ศูนย์ประสานงานเฝ้าระวัง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2565

| กิจกรรม, ข่าว, ข่าวประชาสัมพันธ์, งานกิจกรรมนักศึกษา | No Comments
ศูนย์ประสา…

ประกาศนักศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2564

| กิจกรรม, ข่าว, ข่าวประชาสัมพันธ์, งานกิจกรรมนักศึกษา | No Comments
ประกาศนักศ…

รับสมัครนักศึกษาทุนพิการ ประจำปีการศึกษา 2565 (สำหรับนศ.เขตพื้นที่บางพระ)

| ข่าว, ข่าวประชาสัมพันธ์, งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา, ทุนการศึกษา | No Comments
รับสมัครนั…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา 2565

| ข่าว, ข่าวประชาสัมพันธ์, งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา | No Comments
ประกาศผู้ช…

ประกาศ ทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา มทร.ตะวันออก ปีการศึกษา 2565

| กิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์, งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา | No Comments
ประกาศทำปร…

กำหนดการ กยศ./กรอ. ปีการศึกษา 2565

| ข่าวกองทุน กยศ., ข่าวประชาสัมพันธ์, งานกิจกรรมนักศึกษา | No Comments
กำหนดการ ก…

เทอม 2 ผู้กู้ยืม กยศ. ทั้งรายเก่าและรายใหม่ต้องทำอะไรบ้าง?

| ข่าว, ข่าวกองทุน กยศ., ข่าวประชาสัมพันธ์, งาน, งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา | No Comments
เทอม 2 ผู้…

 468 ดูทั้งหมด,  2 ดูวันนี้