OUTstanding
OUTstanding
OUTstanding
OUTstanding
OUTstanding
OUTstanding
OUTstanding - copy
EXCELENNT - copy
เพชรราชมงคล - copy
ศูนย์ประสานงานกิจกรรมรับน้อง - copy
welcome - copy
ประกันอุบัติเหตุ
ทุนการศึกษาพิการ 2565 - copy
แผนพัฒนานักศึกษาห - copy
previous arrow
next arrow

กองพัฒนานักศึกษา

องค์กรชั้นนำด้านการพัฒนาศักยภาพและบริการนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ เพื่อสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติระดับอาเซียน

ประกาศเลื่อนช่วงเวลาการรับสมัครทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP)

| กิจกรรม, ข่าว, ข่าวประชาสัมพันธ์, งานกิจกรรมนักศึกษา, ทุนการศึกษา | No Comments
ประกาศเลื่…

การคัดเลือกนักศึกษาดีเด่น เพชรราชมงคลตะวันออก มทร.ตะวันออก (2565)

| กิจกรรม, ข่าว, ข่าวประชาสัมพันธ์, งาน, งานกิจกรรมนักศึกษา | No Comments
การคัดเลือ…

ศูนย์ประสานงานเฝ้าระวัง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2565

| กิจกรรม, ข่าว, ข่าวประชาสัมพันธ์, งานกิจกรรมนักศึกษา | No Comments
ศูนย์ประสา…

ประกาศนักศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2564

| กิจกรรม, ข่าว, ข่าวประชาสัมพันธ์, งานกิจกรรมนักศึกษา | No Comments
ประกาศนักศ…

ประกาศ ทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา มทร.ตะวันออก ปีการศึกษา 2565

| กิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์, งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา | No Comments
ประกาศทำปร…

[ยกเลิก]การประชุมกองทุนเพื่อนักศึกษา ครั้งที่ 2/2564

| กิจกรรม, งานกิจกรรมนักศึกษา | No Comments
การประชุมก…

แผนพัฒนานักศึกษา มทร.ตะวันออก พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564

| กิจกรรม, งานกิจกรรมนักศึกษา | No Comments
แผนพัฒนานั…

เชิญชวนนักศึกษา เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในภาครัฐ

| กิจกรรม, ข่าวประชาสัมพันธ์, งานกิจกรรมนักศึกษา | No Comments
เชิญชวนนัก…

 14,153 ดูทั้งหมด