ปฐมนิเทศ - copy - copy
ปฐมนิเทศ - copy - copy
ประกันอุบัติเหตุ
welcome - copy
OUTstanding
ประกันอุบัติเหตุ
แผนพัฒนานักศึกษาห - copy
previous arrow
next arrow

กองพัฒนานักศึกษา

องค์กรชั้นนำด้านการพัฒนาศักยภาพและบริการนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ เพื่อสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติระดับอาเซียน

เชิญชวนนักศึกษาประกวดสร้างแบรนด์ (BAM สร้างแบรนด์ )

| กิจกรรม, ข่าว, ข่าวประชาสัมพันธ์, งาน, งานกิจกรรมนักศึกษา | No Comments
เชิญชวนนัก…

ประชาสัมพันธ์การสอบเทียบวัดระดับภาษาอังกฤษสากล (GEPOT Extra 2023) โดยสามารถเทียบเคียง Toeic , Ielts , Toefl

| กิจกรรม, ข่าว, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวแนะแนวการเรียนและอาชีพ, งานกิจกรรมนักศึกษา | No Comments
ประชาสัมพั…

ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ “ทำไมไทยจึงมีสองสภา”

| กิจกรรม, ข่าว, ข่าวประชาสัมพันธ์, งาน, งานกิจกรรมนักศึกษา | No Comments
ประชาสัมพั…

ประชาสัมพันธ์ โครงการ “True5G Young Master 2023”

| กิจกรรม, ข่าว, ข่าวประชาสัมพันธ์, งาน, งานกีฬาและนันทนาการ | No Comments
ประชาสัมพั…

ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อกระจายเสียง อย่างมืออาชีพในยุคดิจิทัล ครั้งที่ 2

| กิจกรรม, ข่าว, ข่าวประชาสัมพันธ์, งาน, งานกิจกรรมนักศึกษา | No Comments
ประชาสัมพั…

เชิญชวนนิสิต/นักศึกษา เข้าร่วมส่งผลงานศิลปะภาพวาดหรือคลิปวิดีโอสั้น หัวข้อ “รักแม่ ไม่มีที่สิ้นสุด”

| กิจกรรม, ข่าว, ข่าวประชาสัมพันธ์, งานกิจกรรมนักศึกษา | No Comments
เชิญชวนนิส…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา มทร.ตะวันออก 2566

| งานกีฬาและนันทนาการ | No Comments
ประกาศผู้ช…

ขอเชิญร่วมกิจกรรม Live Your Idea Matter ในเดือนมิถุนายน 2566

| กิจกรรม, ข่าว, ข่าวประชาสัมพันธ์ | No Comments
ขอเชิญร่วม…

Loading