ปฐมนิเทศ - copy - copy
ประกันอุบัติเหตุ
welcome - copy
OUTstanding
ประกันอุบัติเหตุ
แผนพัฒนานักศึกษาห - copy
previous arrow
next arrow

กองพัฒนานักศึกษา

องค์กรชั้นนำด้านการพัฒนาศักยภาพและบริการนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ เพื่อสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติระดับอาเซียน

มทร.ตะวันออก เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายประกันคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา 9 มทร. และกิจกรรม 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 14 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

| ข่าว | No Comments

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนเผชิญเหตุวิกฤตสุขภาพจิตในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปีงบประมาณ2567

| ข่าว | No Comments

การประชุมจัดทำแผนงานโครงการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดผลิตภัณฑ์ยาสูบ ณ ห้องประชุมรัตนโกสินทร์ โรงแรม eastern grand palace จ.ชลบุรี

| ข่าว | No Comments

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานักศึกษาเครือข่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 13 – 15 มีนาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

| ข่าว | No Comments

เชิญชวนนักศึกษาประกวดสร้างแบรนด์ (BAM สร้างแบรนด์ )

| กิจกรรม, ข่าว, ข่าวประชาสัมพันธ์, งาน, งานกิจกรรมนักศึกษา | No Comments
เชิญชวนนัก…

ประชาสัมพันธ์การสอบเทียบวัดระดับภาษาอังกฤษสากล (GEPOT Extra 2023) โดยสามารถเทียบเคียง Toeic , Ielts , Toefl

| กิจกรรม, ข่าว, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวแนะแนวการเรียนและอาชีพ, งานกิจกรรมนักศึกษา | No Comments
ประชาสัมพั…

ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ “ทำไมไทยจึงมีสองสภา”

| กิจกรรม, ข่าว, ข่าวประชาสัมพันธ์, งาน, งานกิจกรรมนักศึกษา | No Comments
ประชาสัมพั…

ประชาสัมพันธ์ โครงการ “True5G Young Master 2023”

| กิจกรรม, ข่าว, ข่าวประชาสัมพันธ์, งาน, งานกีฬาและนันทนาการ | No Comments
ประชาสัมพั…

Loading