ต้อนรับกองพัฒ
ประกันอุบัติเหตุ
welcome - copy
OUTstanding
ประกันอุบัติเหตุ
แผนพัฒนานักศึกษาห - copy
previous arrow
next arrow

กองพัฒนานักศึกษา

องค์กรชั้นนำด้านการพัฒนาศักยภาพและบริการนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ เพื่อสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติระดับอาเซียน

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

| ข่าวประชาสัมพันธ์ | No Comments

โปรแกรมตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่

| ข่าวประชาสัมพันธ์ | No Comments

กองพัฒนานักศึกษาได้ส่งตัวแทน ผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เข้าร่วมกิจกรรม Chonburi Meeting “มันส์สมองคนรุ่นใหม่ชลบุรี”

| กิจกรรม, ข่าว, งานกิจกรรมนักศึกษา | No Comments

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567

| ข่าว, ข่าวประชาสัมพันธ์, งานกิจกรรมนักศึกษา | No Comments

คู่มือมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure : SOP) กองพัฒนานักศึกษา

| ข่าว, ข่าวประชาสัมพันธ์, งานบริหารงานทั่วไป | No Comments

ประกาศทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักศึกษา ปี 2567.pdf

| ข่าว, ข่าวประชาสัมพันธ์, งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา | No Comments
JTVCd3BkbV…

มทร.ตะวันออก เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายประกันคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา 9 มทร. และกิจกรรม 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 14 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

| ข่าว | No Comments

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนเผชิญเหตุวิกฤตสุขภาพจิตในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปีงบประมาณ2567

| ข่าว | No Comments

Loading