ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ “ทำไมไทยจึงมีสองสภา”

ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ “ทำไมไทยจึงมีสองสภา”

ประชาสัมพันธ์ เรื่องการประกวดสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ “ทำไมไทยจึงมีสองสภา” ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา มาเพื่อเชิญชวนนักเรียนที่กำลัง ศึกษาในระดับอุดมศึกษา/ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสถาบัน อุดมศึกษา ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการฯ ดังกล่าว โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2566 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ข่าวสารวุฒิสภา www.senate.go.th

แสกน QR Code ลงทะเบียนสมัคร

แสกน QR Code เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
 ได้ที่ Line Official “Creativetwohouses”

Loading