โครงการจิตอาสาทำความดี ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2567 เวลา 9:00 – 12:00 น. ณ ห้องประชุมตะวันฉาย กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก