คำสั่งต่างๆ


FileAction
คำสั่ง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาคณะกรรมการสภานักศึกษา.pdfDownload 
คำสั่ง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาคณะกรรมการองค์การนักศึกษา.pdfDownload 
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการองค์การนักศึกษา พศ 2566.pdfDownload 
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสภานักศึกษา พศ 2566.pdfDownload 
คำสั่ง แต่งตั้งองค์การนักศึกษาและสภานักศึกษา พศ 2565Download 
  • Version
  • 6 Download
  • 100.75 KB File Size
  • 5 File Count
  • 30 มิถุนายน 2023 Create Date
  • 4 กรกฎาคม 2023 Last Updated