งานกิจกรรมนักศึกษา


FileAction
ใบสมัครทุนให้เปล่า.pdfDownload 
หนังสือกรอบแนวทางการดำเนินงานตามมาตรฐานกิจการนักศึกษา 2563.pdfDownload 
รายชื่อนักศึกษาที่ไม่ดำเนินการผูกพร้อมเพย์.pdfDownload 
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจกรรมต้นอรับน้องใหม่ ปี 2565.pdfDownload 
คำสั่ง องค์การนักศึกษาและสภานักศึกษา (2565) .pdfDownload 
เอกสารประกอบการอบรม 2.3 กรกฎาคม 2564 (คู่มือ).pdfDownload 
แบบฟอร์มเสนอคำขอโครงการ ปี 65 (กิจกรรม นศ.).docDownload 
แบบฟอร์มเสนอคำขอโครงการ ปี 65 (กิจกรรม นศ.).pdfDownload 
คู่มือการจัดตั้งชมรม ชุมนุม นักศึกษา.pdfDownload 
คู่มือการจัดตั้งชมรม ชุมนุม นักศึกษา.docxDownload 
งานกิจกรรมนักศึกษา
  • Version
  • 8 Download
  • 35.42 KB File Size
  • 10 File Count
  • 11 เมษายน 2021 Create Date
  • 17 กรกฎาคม 2023 Last Updated