ดูเอกสารข้อบังคับต่างๆ ทั้งหมด


FileAction
ข้อบังคับ ว่าด้วย วินัยของนักศึกษา พ.ศ 2549.pdfDownload 
ข้อบังคับ ว่าด้วย กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564.pdfDownload 
ข้อบังคับ ว่าด้วย การจัดการแข่งขันกีฬาราชมงคลแห่งประเทศไทย พ.ศ.2563 ฉบับแก้ไข 2564.pdfDownload 
ข้อบังคับ ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553.pdfDownload 
ข้อบังคับ ว่าด้วย เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแต่งกายนักศึกษา พ.ศ. 2549.pdfDownload 
ดูเอกสารข้อบังคับต่างๆ ทั้งหมด
  • Version
  • 17 Download
  • 245.11 KB File Size
  • 5 File Count
  • 11 เมษายน 2021 Create Date
  • 3 กรกฎาคม 2023 Last Updated