เอกสารประกาศต่างๆ


FileAction
ประกาศ เรื่อง ข้อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดพะยอมเกมส์ พศ.2565.pdfDownload 
ประกาศ เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ปี 2566.pdfDownload 
ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการใช้รถราชการ.pdfDownload 
ประกาศ หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณกองทุนเพื่อนักศึกษาDownload 
ประกาศ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ปีที่ 17 ประจำปี 2565 โดยมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ.pdfDownload 
ประกาศเลื่อนการรับสมัครขอรับทุนการศึกษา CP (ระดับอุดมศึกษา).pdfDownload 
ศธ. ประกาศรายชื่อรางวัลพระราชทานปีการศึกษา 2564.pdfDownload 
ประกาศ ทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา มทร.ตะวันออก ปีการศึกษา 2565.pdfDownload 
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการประมูลจ้างทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2564.pdfDownload 
ประกาศ เรื่อง ประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2564.pdfDownload 
ประกาศ เรื่อง ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564.pdfDownload 
ประกาศ เรื่อง มาตรการประหยัดงบประมาณ พ.ศ. 2558.pdfDownload 
ประกาศ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานย่อยในกอง สำนักงานอธิการบดี พ.ศ.2564.pdfDownload 
ประกาศ เรื่อง กองทุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (กองทุนเพื่อนักศึกษา) พ.ศ. 2563.pdfDownload 
ประกาศ เรื่อง อัตราการจ่ายเงินรายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา พ.ศ 2563.pdfDownload 
ประกาศ เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตที่พึ่งประสงค์.jpgDownload 
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19 ฉบับที่ 16.pdfDownload 
เอกสารประกาศต่างๆ
  • Version
  • 25 Download
  • 220.00 KB File Size
  • 17 File Count
  • 11 เมษายน 2021 Create Date
  • 3 กรกฎาคม 2023 Last Updated