เอกสารระเบียบต่างๆ


FileAction
ระเบียบ ว่าด้วย กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564.pdfDownload 
ระเบียบ การเบิกจ่ายค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษาที่ช่วยปฏิบัติงานราชการ.pdfDownload 
ระเบียบ ว่าด้วย การจ่ายเงินรายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา พ.ศ.2562 .pdfDownload 
ระเบียบ ว่าด้วย การบริหารงานกิจกรรมเพื่อการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ 2564 .pdfDownload 
ระเบียบ ว่าด้วย กิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. 2558 .pdfDownload 
เอกสารระเบียบต่างๆ
  • Version
  • 35 Download
  • 3.76 MB File Size
  • 5 File Count
  • 11 เมษายน 2021 Create Date
  • 3 กรกฎาคม 2023 Last Updated