ตรวจสอบสถานภาพการศึกษา แล้วขึ้นแบบนี้ ต้องทำอย่างไร

ตรวจสอบสถานภาพการศึกษา แล้วขึ้นแบบนี้ ต้องทำอย่างไร

Q : ตรวจสอบสถานภาพการศึกษา แล้วขึ้นแบบนี้ ต้องทำอย่างไร

A : ให้ผู้กู้ดำเนินการแจ้งกลับมาที่กองพัฒนานักศึกษา ดังรูป

Loading