[ยกเลิก]การประชุมกองทุนเพื่อนักศึกษา ครั้งที่ 2/2564

By 29 เมษายน 2021 ธันวาคม 29th, 2022 กิจกรรม, งานกิจกรรมนักศึกษา

[ยกเลิก] การประชุมกองทุนเพื่อนักศึกษา ครั้งที่ 2/2564

กำหนดการประชุม วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมวันวิสาข์ ชั้น 8 อาคารสรรพวิชญ์บริการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

Loading