งานบริการและสวัสดิการ เพิ่มช่องทางติดต่อเรื่องกยศ. ผ่าน Line@ ชื่อ DSL Rmutto

งานบริการและสวัสดิการ เพิ่มช่องทางติดต่อเรื่องกยศ. ผ่าน Line@ ชื่อ DSL Rmutto

งานบริการและสวัสดิการ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ได้เปืิดช่องทางติดต่อเรื่องการกู้เงินยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)  เป็น LineOfficial ชื่อ DSL Rmutto ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เพื่อรองรับการติดต่อสอบถามออนไลน์เกี่ยวกับระบบการกู้ยืมเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (DSL) และเพื่อความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยจากการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 ตามสถานการณ์ ณ ปัจจุบันนี้ โดยผู้กู้ยืมเงินสามารถกดเพิ่มเพื่อน (ตรงปุ่มด้านล่างนี้) 

เพิ่มเพื่อน

Loading