เทอม 2 ผู้กู้ยืม กยศ. ทั้งรายเก่าและรายใหม่ต้องทำอะไรบ้าง?

เทอม 2 ผู้กู้ยืมรายเก่าและรายใหม่ต้องทำอะไรบ้าง

เนื้อเรื่องของข่าว 

Loading