โครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ปีที่ 17 ประจำปี 2565 โดยมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

โครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ปีที่ 17 ประจำปี 2565 โดยมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่กำลังศึกษาในระดับ ปริญญาตรี ในสาขาที่กำหนด จากสถาบันการศึกษาของรัฐทั่วประเทศ ที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความสนใจในการศึกษาเล่าเรียน เพื่อมอบทุนการศึกษา ต่อเนื่องจนจบการศึกษาในระดับชั้นที่สังกัดอยู่ภายใต้โครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ปีที่ 17 ประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดการเปิดรับสมัครดังนี้
ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี)
เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ – 5 มกราคม 2566
นักศึกษาที่สนใจสมัครขอรับทุน สามารถเข้าไปกรอกใบสมัครทางระบบออนไลน์ได้ที่ http://scholarship.ajinomotofoundation.or.th
หรือสแกน QR Code ที่อยู่ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ทุน ฯ
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และส่งใบสมัครได้ที่ กองพัฒนานักศึกษาและงานพัฒนานักศึกษาที่สังกัด

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ลิงค์นี้ >>ดาวน์โหลดประกาศ

Loading