ขอเชิญร่วมกิจกรรม Live Your Idea Matter ในเดือนมิถุนายน 2566

ขอเชิญร่วมกิจกรรม Live Your Idea Matter ในเดือนมิถุนายน 2566

ขอเชิญร่วมกิจกรรม Live Your Idea Matter ในเดือนมิถุนายน 2566 จำนวน 3 ครั้ง ได้แก่

1) ครั้งที่ 8 หัวข้อ “บริหารคนยุคใหม่ กล้าคิด กล้าทำ ไม่ติดกรอบ” ในวันที่ 15 มิ.ย. 2566 เวลา 14.00 – 15.30 น. ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณธีรยุทธ์ ดาวเรือง Development Center Lead เป็นวิทยากร

2) ครั้งที่ 9 หัวข้อ “Stakeholder Management บริหารผู้มีส่วนได้เสียอย่างไรให้สำเร็จ” ในวันที่ 20 มิ.ย. 2566 เวลา 14.00 – 15.30 น. ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณธนวิชญ์ ต้นกันยา CEO บริษัท Horganice ที่พัฒนาแพลตฟอร์มที่ช่วยให้เจ้าของตลาด หอพัก และหน่วยงานรัฐบริหารพื้นที่ ได้อย่างมืออาชีพ เป็นวิทยากร

3) ครั้งที่ 10 หัวข้อ “เคล็ดลับเล่าเรื่องอย่างไร ให้คนบอกต่อ” ในวันที่ 29 มิ.ย. 2566 เวลา 14.00 – 15.30 น. ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณลินดา ไกรวณิช ผู้ร่วมก่อตั้ง Magnetolabs และ Content Shifu ที่ส่งต่อองค์ความรู้ด้าน Content Marketing เป็นวิทยากร

รับชมกิจกรรมผ่านการถ่ายทอดสด ที่ Facebook Page : Opengovthailand และ Youtube ของสำนักงาน ก.พ.ร. ทั้งนี้ สามารถเรียกดูรายละเอียดได้จาก
เว็บไซต์ สป.อว. (www.ops.go.th)

Loading