ประชาสัมพันธ์การสอบเทียบวัดระดับภาษาอังกฤษสากล (GEPOT Extra 2023) โดยสามารถเทียบเคียง Toeic , Ielts , Toefl

ประชาสัมพันธ์การสอบเทียบวัดระดับภาษาอังกฤษสากล (GEPOT Extra 2023) โดยสามารถเทียบเคียง Toeic , Ielts , Toefl

ประชาสัมพันธ์การสอบเทียบวัดระดับภาษาอังกฤษสากล (GEPOT Extra 2023) โดยสามารถเทียบเคียง Toeic , Ielts , Toefl เพื่อให้ได้ฝึกทำจนชำนาญ และเพื่อให้รู้ลิมิตความสามารถของตัวเอง ก่อนสอบจริง รวมทั้ง Package สอนภาษาอังกฤษแบบ Corporate ที่เป็นการใช้ในรูปแบบองค์กร รายละเอียดดังแนบ

ลิงค์วีดีโอ Corporate system package training 2022
ลิงค์เว็บไซต์

เนื่องจากการทดสอบภาษาอังอักฤษ อาทิ เช่น Toeic Toelf Ielts นั้นมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ทางบริษัทอิงลิซออนไลน์ จำกัด เลยได้ สร้างการสอบเทียบวัดระดับภาษาอังกฤษสากลขึ้นมา GEPOT Extra โดยสามารถเทียบเคียง Toeic Ielts Toelf ได้ในราคา 200 บาทเท่านั้น เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทำจนชำนาญและเพื่อให้รู้ลิมิตความสามารถตัวเองก่อน แล้วค่อยไปสอบจริง

Loading