กองพัฒนานักศึกษาได้ส่งตัวแทน ผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เข้าร่วมกิจกรรม Chonburi Meeting “มันส์สมองคนรุ่นใหม่ชลบุรี”

วันที่ 8 มิถุนายน 2567 กองพัฒนานักศึกษาได้ส่งตัวแทน ผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เข้าร่วมกิจกรรม Chonburi Meeting "มันส์สมองคนรุ่นใหม่ชลบุรี" เพื่อสร้างเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ที่สนใจพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงระดมความคิดเห็น แนวทางการพัฒนาแก้ไขปัญหาต่างๆ ในแต่ละอำเภอ ของจังหวัดชลบุรี ณ สำนักงานเทศบาลเมืองศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

Loading