เอกสารดาวน์โหลด


FileAction
ข้อบังคับวินัยของนักศึกษา มทร ตะวันออก.pdfDownload 
ประกาศการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ปี66.pdfDownload 
ประกาศ หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณกองทุนDownload 
MOU สภานักศึกษา 9 มทร. (ปีการศึกษา 2565) .pdfDownload 
ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง การเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนฯ.pdfDownload 
ระเบียบ กองทุนมหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก.pdfDownload 
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายค่ารับรองฯ.pdfDownload 
ประกาศ กองทุนมทร.ตะวันออก (กองทุนเพื่อนักศึกษา) 2563.pdfDownload 
คำสั่งแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฯ.pdfDownload 
  • Version
  • 7 Download
  • 8.04 MB File Size
  • 9 File Count
  • 26 พฤษภาคม 2021 Create Date
  • 27 มิถุนายน 2023 Last Updated