Slider

สอบถามเรื่องกยศ. เพิ่มเพื่อนสิ่ครับ

เพิ่มเพื่อน

ประกาศเรื่องลิงค์
คู่มือการดำเนินงานระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล ( DSL) สำหรับผู้กู้ยืมเงินดาวน์โหลด
กยศ. 102 หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้กู้ยืมเงิน (กยศ.)ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มบันทึกการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ที่มุ่งจิตสาธารณะดาวน์โหลด

ประชาสัมพันธ์ กยศ.

ข่าวกองทุน กยศ.งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
20 สิงหาคม 2021

แจ้งผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปี ให้ดำเนินการดังนี้

แจ้งผู้กู้…
ข่าวกองทุน กยศ.งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
7 พฤษภาคม 2021

งานบริการและสวัสดิการ เพิ่มช่องทางติดต่อเรื่องกยศ. ผ่าน Line@ ชื่อ DSL Rmutto

งานบริการแ…
ข่าวกองทุน กยศ.งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
6 พฤษภาคม 2021

ตัวอย่าง เอกสารแบบในระบบ DSL

ตัวอย่าง เ…
ข่าวกองทุน กยศ.งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
3 พฤษภาคม 2021

สอบถาม/แจ้งปัญหาการยื่นกู้เงินกยศแบบดิจิทัล (DSL)

สอบถาม/แจ้…
ข่าวกองทุน กยศ.งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
28 เมษายน 2021

ลิงค์แบบฟอร์มรายงานสถานภาพการศึกษา สำหรับผู้กู้กยศ. รายเก่าเลื่อนชั้นปี

ลิงค์แบบฟอ…
ข่าวกองทุน กยศ.งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
27 เมษายน 2021

ตรวจสอบสถานภาพการศึกษา แล้วขึ้นแบบนี้ ต้องทำอย่างไร

ตรวจสอบสถา…
ข่าวกองทุน กยศ.งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
27 เมษายน 2021

[ผู้กู้รายเก่าเลื่อนชั้นปี] ถ้าลงทะเบียนเสร็จแล้ว ขั้นตอนต่อไปทำอะไรต่อ

ถ้าลงทะเบี…
ข่าวกองทุน กยศ.งานบริการและสวัสดิการนักศึกษาทุนการศึกษา
20 เมษายน 2021

กรณีมีแจ้งเตือนว่า “สถานศึกษาที่เลือกไม่อยู่ในเงื่อนไขที่ให้กู้ยืมเงินได้ ในระบบ DSL

กรณีมีแจ้ง…

 2,224 ดูทั้งหมด,  6 ดูวันนี้